Annick Vanhove

Kleinhoflaan 3
2820 Bonheiden  

0032 479 23 26 96  

annick@contutti.be  

Waar zet ik graag mijn schouders onder?

Complexe uitdagingen waarvoor organisaties en individuen moeten samenwerken om resultaten te boeken, daar zet ik graag mijn schouders onder. Niet op een manier waarbij de verandering  eerst tot in de puntjes wordt gepland en dan uitgerold. Wel door met organisaties en mensen samen en ‘al doende’ de complexe vraagstukken aan te pakken. Als begeleider floreer en rendeer ik het best in projecten waarbij lokale en regionale samenwerkingspartners samen hun ambities formuleren en stap voor stap doorbraken realiseren door met de inhoud én hun wijze van samenwerking aan de slag te gaan. Klimaat, (sociale) huisvesting, vitale buurten zijn thema’s die me nauw aan het hart liggen zijn.

Wat typeert mij?

Ik ben een sociaal geëngageerde bruggenbouwer en een enthousiaste ondersteuner van samenwerking. Ik connecteer organisaties om rond gezamenlijk ervaren problemen samen ambitieuze, werkbare oplossingen uit te denken én uit te voeren. Ik zoek steeds naar de kleinste interventie die een verandering in gang kan zetten en bouw daarbij verder op de aanwezige sterktes en kwaliteiten van organisaties en mensen. Ik geloof dat organisaties succesvol kunnen samenwerken als eenieder vanuit een (juiste) rol zijn bijdrage levert. Ik werk oplossingsgericht, vanuit vertrouwen en oprecht nieuwsgierig naar de beweegredenen van anderen. Open communicatie combineer ik met een systemische blik en een scherpe analyse.

Korte bio

 • Licentiaat Sociale pedagogiek + aggregaatsdiploma  (KU Leuven, 1990) 
 • Bouwde als stichtend coördinator twee bloeiende verenigingen uit: Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw, ondersteuningsinstituut voor sociale verhuurkantoren, huurdersbonden en woonwinkels (1993 – 2001) en Kortom vzw, vereniging voor overheidscommunicatie (2001 – 2003). 
 • Consultant-onderzoeker bij Memori, onderzoekscentrum rond overheidscommunicatie van de Katholieke Hogeschool Mechelen (2003 – 2011) Expertise: interne en externe communicatie, verandercommunicatie, communicatie naar kwetsbare groepen, op gedragsverandering gerichte overheidscampagnes.  
 • Zelfstandig organisatieadviseur, veranderingsbegeleider, procesfacilitator en (team)coach bij Chris & Annick en aha inzicht bv (2011-heden). Expertise: (coachend) leiderschap en organisatieontwikkeling, integratie- en fusietrajecten, verandermanagement en gedragsverandering 
 • Procesarchitect en procesbegeleider bij Levuur (2018 – 2021) Expertise: ontwerp en begeleiding van participatie- en stakeholderprocessen.  
 • Met Contutti (2021 – heden) verlegt Annick haar focus naar het begeleiden van complexe samenwerkingen tussen organisaties. Hierbij zet ze alle eerder opgedane ervaring in. 

Professionele ontwikkeling 

 • Opleiding tot Professionale Coach (Coaching & Co, 2008).  
 • Diverse (team)coachopleidingen in Transactionele Analyse (Cirkels, Intact, TA-academie,… – 2009 – heden). Certified Transactional Analyst in het organisatieveld. (certificatie mei 2019) 
 • Opleiding Systemisch werken (Phoenix Opleidingen, 2017 – 2018) 
 • Leergang Corporate Antropologie (Academie voor Organisatiecultuur, 2018 – 2019) 
 • Masterclass Veranderkunde (SIOO, 2019) 
 • Opleiding Systemisch coachen (HRD Academy, 2019 – 2020) 
 • Masterclass Versnelling van de Energietransitie (DRIFT, 2021 – 2022) 
 • Diverse workshops rond o.a. oplossingsgericht coachen, Socratisch coachen, Deep Democracy, Appreciative Inquiry, ,… 
 • Supervisie en intervisie op regelmatige basis