Wat typeert onze aanpak?

Cocreëren als partners

Een samenwerking floreert als alle belangen, wensen en ideeën van betrokkenen met elkaar worden verbonden. Daarom zetten we alle relevante spelers mee aan tafel. Bij complexe uitdagingen werken we met een rijke, multi-disciplinaire groep van partners.

Als begeleiders gaan we zelf mee ‘het bad in’. Want samenwerken vanuit de zijlijn, dat werkt niet.

Al doende ontwikkelen

In het samenwerken zetten we al doende stappen en leren we van en met elkaar.

We werken praktijk- en ervaringsgericht, met een stevige theoretische ruggesteun. Modellen helpen om de complexe realiteit van samenwerking bevattelijk en begrijpbaar te maken.

We vertrekken van wat zich aandient en benutten het voortschrijdend inzicht.

Oog voor deel en geheel

Samenwerking doet zich voor op verschillende plaatsen en lagen. Door te begeleiden met een systemische blik, maken we waar dat ‘het geheel meer is dan de som van de delen’.

We werken met het netwerk, met elke organisatie binnen het netwerk en de gangmakers die aan de kar trekken.

Gericht op doorbraken

Samenwerking is een iteratief proces van uitproberen en bijsturen.

Samen met de partners concretiseren we de gezamenlijke ambitie. We stippelen de route daarnaartoe uit en spreken af hoe we de samenwerking in de praktijk runnen.

We ontwerpen en begeleiden interventies die leiden tot doorbraken.

No one can whistle a symphony.

It takes a whole orchestra to play it.

– H.E. Luccock

Onze waarden

In alles wat Contutti doet,
klinken onze waarden door

Door te zijn wie we zijn, ons verhaal te vertellen en samen te werken in diverse constellaties willen we mensen inspireren. Zodat zij op hun beurt anderen aansteken.

We dagen elkaar en anderen uit om samen te experimenteren, ervaringen en wijsheid te delen. Elke keer opnieuw halen we alles uit de kast om te ontdekken wat voor de samenwerking en de omgeving werkt.

Ons ondernemerschap toont zich in onze doe- en durfkracht: we pakken uitdagingen vast, tekenen samenwerkingsprocessen uit en zetten ze ook neer, samen met onze klanten.

Onze intenties zijn oprecht en helder. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We maken heldere keuzes, trouw aan onszelf, onze waarden en de ‘goede zaak’. Met humor brengen we luchtigheid en speelsheid in complexe samenwerkingen.