Peter De Greef

Dorpsstraat 34A  
9870 Zulte  

0492 96 09 53  

peter@contutti.be

Waar zet ik graag mijn schouders onder?

Organisaties die zich engageren om samen een nieuw speelveld met nieuwe mogelijkheden te creëren zijn bij mij aan het juiste adres. Liefst van al ga ik samen aan de slag om dit nieuwe speelveld in te richten en deze inrichting al doende te verfijnen. Al doende een context creëren waarin zich levendige samenwerkingen kunnen ontwikkelen die waardevolle resultaten opleveren maakt me helemaal enthousiast. Zeker als de betrokken organisaties door de samenwerking ambities kunnen realiseren die ze als organisatie zonder samenwerking als onhaalbaar achten. Ik voel me helemaal in mijn sas bij coalities van partners die willen pionieren en die streven naar ontwikkelingen die op het terrein voelbaar effect hebben. 

Wat typeert mij?

Ik benader vraagstukken graag door de verschillende perspectieven van de betrokken met elkaar te verbinden. De intenties en engagementen van de betrokkenen leg ik samen waardoord zich een authentiek gemeenschappelijk streven kan tonen. Mijn enthousiasme geeft een extra punch aan de samenwerking. Ze stimuleert elke betrokkene om in ‘zijn doen’ te komen. Door te bewaken dat elke betrokkene voldoende return ervaart laat ik het het engagement groeien vanuit een complementaire wisselwerking. Hierbij heb ik steeds veel oog voor de complementariteit en win-win tussen deexpertise, belangen en ambities van de betrokken mensen en organisaties

Korte bio

 • Licentiaat Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Pedagogiek (UGent, 1996)  
 • Begeleide als ambtenaar bij Kind en gezin 6 jaar lang 30 gemeenten bij het voeren van een lokaal beleid kinderopvang samen met de lokale actoren in het lokaal overleg kinderopvang. 
 • Gangmaker van het Samenwerkingsverband kinderopvang De Koepel te Kortrijk.  
 • Op Vlaams niveau meegewerkt aan de ontwikkeling van het beleid kinderopvang. Hij focuste daarbij op inclusie en toegankelijkheid. 
 • Als leerbegeleider de gangmaker van onderwijsvernieuwing in het secundair onderwijs (Erasmusatheneum Deinze). 
 • Procesarchitect en procesbegeleider bij Levuur (2016 – 2021) Expertise: ontwerp en begeleiding van participatie- en stakeholderprocessen. 
 • Met Contutti (2021 – heden) legt Peter zich volledig toe op het begeleiden van complexe samenwerkingen tussen organisaties. Hierbij onderbouwt hij de ervaring uit de eigen praktijk met wetenschappelijke literatuur. 

Professionele ontwikkeling 

 • Aggregatie HSO en HOKT (UGent, 1996) 
 • Armoede en Participatie, (UGent, 2013) 
 • Mijn praktijk als procesbegeleider vul ik regelmatig aan met bijkomende opleidingen zoals Deep Democracy (2019), Sociocratie (2020), Actieve Hoop (2019) 
 • Op permanente basis reflecteer ik door middel van supervisie en intervisie of verrijk ik inzichten en ervaringen met wetenschappelijke literatuur.